Piotrkowski klasztor sióstr Dominikanek powstał w latach 1627-1673 z fundacji Katarzyny Warszyckiej. Klasztor, mimo oporu mieszczan, został dobudowany do murów obronnych.
Na kompleks oprócz samego budynku klasztornego składa się przylegający do niego kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej – murowana, jednonawowa świątynia, wzniesiona w XVII stuleciu w stylu barokowym. Wnętrze kościoła posiada wyposażenie z XVII i XVIII w. (w tym ołtarz główny z 1755 r. z obrazem patronki kościoła), a sklepienie nawy głównej jest ozdobione bogatymi stiukami barokowymi. Po kasacie klasztoru (funkcjonującego do 1864 r.) znalazło tu swe miejsce rządowe gimnazjum żeńskie, a obecnie mieści się tu Centrum Kultury Katolickiej.
powrót