Na dawny zespół klasztorny oo. Pijarów wykorzystywany obecnie przez parafię ewangelicko-augsburską (świątynia) i do niedawna przez piotrkowskie więzienie (budynek klasztorny) składają się: barokowy kościół wzniesiony w latach 1689-1718 ze sklepioną krzyżowo nawą, szerokim profilowanym gzymsem, a we wnętrzu: ołtarzem głównym z pocz. XVIII w. i barokowo-rokokowym chórem muzycznym) oraz d. klasztor Pijarów – oba przebudowane w XIX w.
W 1793 r. Pijarzy przenieśli się do klasztoru oo. Jezuitów, a kościół pijarski sprzedano parafii ewangelickiej. Zakon Pijarów skasowano w 1864 r.
powrót