Dominantę dawnego zespołu klasztornego stanowi gotycka świątynia p.w. śś. Jacka i Doroty, wzniesiona w latach 1331-1340 a przebudowana po pożarach w XVI i XVII w.
Jej wnętrza zdobione są barokowymi stiukami. Wśród rokokowego wyposażenia z 2. połowy XVII w. uwagę przykuwają: ołtarz główny p.w. św. Doroty oraz ołtarze boczne, stalle, obrazy a ponadto kamienne epitafia (najstarsze z 1607 r.), chór muzyczny zdobiony rokokową balustradą i organy z 1883 r. Do świątyni przylega wzniesiona w 1624 r. kaplica Matki Boskiej Różańcowej sklepiona kolebkowo i zdobiona sztukateriami, herbami i gmerkami mieszczańskimi. Zakon zlikwidowano w 1864 r. Zachodnie skrzydło klasztoru mieści dziś Liceum Ogólnokształcące.
powrót