Prawosławni Grecy przybyli do Piotrkowa w połowie XVIII w. i na mocy królewskiego przywileju z 1764 r. założyli tu parafię prawosławną.
Cerkiew w stylu neobizantyjskim wzniesiono w latach 1844-1847 według projektu A. Gołońskiego. Po ukazie cara Mikołaja I piotrkowskich Greków zmuszono do podporządkowania się Cerkwi Rosyjskiej. W latach 1868-1870 cerkiew rozbudowano według projektu Iwana Sztrema, dobudowując wieżę i przedłużając ramiona krzyża. Świątynia pełni swą funkcję do dzisiaj. We wnętrzu znajduje się ikonostas (ok. 1848 r.) sprowadzony z Petersburga oraz cenne ikony i obrazy z przełomu XIX i XX stulecia.
powrót