W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Centrum Informacji Turystycznej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i uczniów klasy filmowej w tej szkole, zapraszamy uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz drugich i trzecich klas dawnych gimnazjów,  do udziału w grze miejskiej – PIOTRKÓW FILMOWY, która odbędzie się w dniu 27.04. 2018 roku o godz. 10.00.

CELE: Gra miejska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat historii naszego miasta. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Piotrkowie Trybunalskim powstało wiele filmów, które były nagradzane na całym świecie i, mimo upływu lat, nadal cieszą się uznaniem widzów. Tegoroczna gra pozwoli uczestnikom odnaleźć na piotrkowskim szlaku filmowym miejsca wykorzystane w ubiegłorocznym przeboju filmowym Tomasza Koneckiego „Listy do M. 3”. Gra miejska uzupełni realizowany program szkolny na poziomie gimnazjum, a jednocześnie rozszerzy horyzonty wiedzy i zainteresowań uczestników. Gra ma również na celu pokazanie alternatywnych metod nauki, integrację grup młodzieży z różnych szkół oraz zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy i wyciągania własnych wniosków. Udział w grze miejskiej umożliwi młodzieży kształtowanie własnej tożsamości poprzez identyfikację z miejscem zamieszkania i jego historią.
powrót