Zapraszamy na kolejne czwartkowe spotkania z historią. Tym razem wykład wygłosi p. Dominika Juszczak. 
Wykłady na temat historii naszego miasta organizowane są z inicjatywy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego. Tym razem w czwartkowe popołudnie (24.05.2018 r., g. 17.00) w siedzibie Muzeum Marcepanów przy ul. Grodzkiej 1 będziemy mogli posłuchać o medykach, którzy leczyli w naszym (i nie tylko) mieście w bardzo zamierzchłych czasach. Serdecznie zapraszamy! 

Załączniki artykułu

powrót