Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim utworzono w 1979 roku na podstawie zarządzenia nr 13/70 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 września. W 2003 roku główną siedzibą Ośrodka stał się budynek przy al.3 Maja 12, który w 2005 roku uzyskał nową zabytkową elewację, a dzięki unijnemu projektowi: „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim” blask odzyskało wnętrze budynku. MOK to miejsce przyjazne amatorskiemu ruchowi artystycznemu, stwarzające jednocześnie swoim bywalcom możliwość rozwoju oraz prezentacji talentów i umiejętności. Neobarokowy budynek został zbudowany w latach 1912-13 wg projektu F. Nowickiego.


Zdjęcia do wirtualnego spaceru wykonano w 2010 roku.