Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej


Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Piotrkowie to jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej Patronki Polskich Parlamentarzystów, które jest miejscem modlitwy za sprawujących władzę. Przedmiotem kultu jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej też Trybunalską. W Piotrkowie Trybunalskim prawie pięćset lat temu obraz ten odgrywał bardzo ważną rolę. Modlili się przed nim monarchowie (m. in. król Stefan Batory), posłowie i senatorowie. Korony dla obrazu poświęcił w Rzymie 27 października 2004 roku Jan Paweł II. W dniu 26 maja 2006 roku - podczas swej pierwszej pielgrzymki do Polski - papież Benedykt XVI koronował obraz, a w rok później ustanowił Matkę Bożą Trybunalską patronką polskich parlamentarzystów.

Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej
Księża Jezuici
ul. Pijarska 4
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (+48) 44 647 01 51
E-mail: sanktuarium@mbtrybunalska.pl
www.mbtrybunalska.pl

Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej


Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej mieści się w klasztorze Ojców Bernardynów Podwyższenia św. Krzyża. Historia Cudownego Obrazu sięga początków powstania kościoła. Namalował go diakon z klasztoru oo. Bernardynów w Przyrowie. Obraz powstał w 1625 roku i od tamtego czasu znajduje się w bocznym ołtarzu bernardyńskiej świątyni. W sierpniu 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej pobłogosławił złote korony do Cudownego Obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej. Korony zostały uroczyście nałożone przez Abpa łódzkiego Ks. Władysława Ziółka w niedzielę 1 czerwca 2003 r.

Klasztor oo. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 2
97-300 Piotrków Trybunalski
(044) 649-02-66;
649-02-67;
649-02-68
E-mail: dawid@hot.pl
www.piotrkow.bernardyni.pl