W okresie letnim (lipiec-sierpień) zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Zamurowej 11, skąd codziennie o godz. 15.00 wyruszają darmowe wycieczki po Piotrkowie Trybunalskim dla turystów indywidualnych. Do zobaczenia!

Usługi przewodnickie na terenie Piotrkowa Trybunalskiego świadczy:

Polskie  Towarzystwo  Turystyczno  -  Krajoznawcze
Oddział  im.  Michała  Rawity  -  Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Plac Czarnieckiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 36 63
tel. kom. 725 655 544
e-mail: biuro@pttkpiotrkow.nonprofit.pl