Zapraszamy serdecznie na wycieczkę śladem nieistniejących już cmentarzy w Piotrkowie Trybunalskim.
Gdzie znajdowało się miejsce pochówku skazańców? W jakim miejscu odnajdziemy ślad po starym cmentarzu ewangelickim? Gdzie Szwedzi pochowali poległych podczas oblężeń miasta? Dlaczego w XVII wieku powstał cmentarz dla innowierców na dawnym Przedmieściu Rokszyckim? Pytań i odpowiedzi będzie znacznie więcej :-) Zapraszamy serdecznie. Spotkanie pod naszą siedzibą przy ul. Zamurowej 11 o godz. 14.00 w dniu 3 listopada 2018 r. Do zobaczenia na szlaku! :-)

Grafika: Andrzej Hoffman
powrót