XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Interakcje

24 września o godzinie 19:00 zapraszamy na otwarcie XXI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje" organizowany corocznie od 1999r., to jedna z najstarszych cyklicznych imprez na świecie prezentujących sztukę żywą. Performance, happening, akcjonizm, praktyki artystyczne koncentrujące się na niematerialnym charakterze dzieła i wzajemnych relacjach artysta-odbiorca-miejsce definiują program i uczestników tego wydarzenia. Do udziału zapraszani są artyści polscy i zagraniczni, o ustalonej pozycji i renomie, jak również młodzi, nieznani jeszcze szerszej publiczności. Festiwalowi towarzyszą wystawy, pokazy, spotkania i dyskusje z artystami, krytykami i teoretykami dotyczące historii, stanu obecnego i perspektyw rozwoju tego kierunku.

Program:

24.09.2019, godz. 19.00. Otwarcie festiwalu oraz wernisaż wystawy „Dyfuzje Czasu”. Galeria ODA, ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski.

25-27.09.2019. od godz. 18:00 - Interakcje: Performance. "Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury".
Galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski.

Wystawy towarzyszące:
16.09. - 06.10.2019. - Wystawa: „Dyfuzje czasu". Galeria ODA, ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski, Wernisaż wystawy 24 września 2019, godz. 19.00.
04.10.-27.10.2019. - Wystawa: Antoni Karwowski „Performance”. Galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski. Wernisaż wystawy 4 października 2019, godz. 19.00.
powrót