Piotrków ostatnich Piastów

W najbliższą sobotę (04.03) odbędzie się kolejny spacer w ramach „Trybunalskich spotkań z 800-leciem”. To wspólna inicjatywa Centrum Informacji Turystycznej oraz filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
- Tym razem spacer będzie dotyczył dziejów Piotrkowa w okresie panowania ostatnich Piastów: Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego - opowiada Błażej Cecota, kierownik CIT i przybliża szczegółowy plan wycieczki.
- Odwiedzimy najstarszą, zachowaną, część naszego miasta, m.in. kościół pw. św. Jakuba oraz zespół klasztorny oo. Dominikanów. Zagłębimy się również w historię piotrkowskich murów obronnych.
Tym razem zainteresowanych piotrkowian oprowadzi dr hab. Jacek Bonarek, specjalista w dziedzinie historii średniowiecznej powszechnej.
powrót