PTTK Odział im. Michała Rawity-Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Restauracja "Staromiejska" zaprasza na "ZIMOWY RAJD PIESZY, GORĄCEGO CZAJU ŁYK’’, którego tegorocznym tematem przewodnim będą piotrkowskie wieże ciśnień.
W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny młodzieży szkolnej pod opieką osób dorosłych delegowanych przez szkołę, instruktorów ZHP, rodziców.
Drużyna biorąca udział w konkursie musi liczyć minimum 8 osób.

Start nastąpi w dniu 15 luty 2020 r. o godz. 10.00 - obok Wieży Ciśnień.

Trasa rajdu zostanie podana na starcie.

Zakończenie imprezy przewidywane jest około godz. 12.00 w Parku Miejskim.
Składka za udział w imprezie statutowo-programowej  wynosi 6.00 zł. W ramach składki uczestnicy mają zapewnione herbatę, poczęstunek rajdowy, drużyny dyplomy uczestnictwa, punkty na OTP i Turysta Przyrodnik.
Zgłoszenia przyjmuje wraz z wpisowym do dnia 12 lutego 2020 roku Biuro Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Czarnieckiego 10, Tel 732-36-63, 725 655 544. Zgłoszenie winno zawierać: organizację, instytucję zgłaszającą, imienną listę uczestników.
Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór pozwalający na wędrówkę w trudnych warunkach atmosferycznych, oraz kubek na herbatę, a także ubezpieczenie na czas rajdu. Uwzględniamy ubezpieczenie szkolne pod warunkiem umieszczenia numeru polisy z potwierdzeniem  szkoły na zgłoszeniu.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników, a kierownicy (opiekunowie) odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych. W przypadku nieobecności na rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.
powrót