Komitet Honorowy obchodów 800-lecia

Na Zamku Królewskim odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Komitetu Honorowego obchodów 800-lecia.
W związku z jubileuszem 800-lecia powołany został Komitet Honorowy obchodów. Do udziału w Komitecie zaproszono osoby związane z Miastem Piotrków Trybunalski, które jednocześnie swoim autorytetem, doświadczeniem i wiedzą patronować będą obchodom związanym z tą rocznicą. - Komitet Honorowy to zespół znakomitych osób, które pozwolą określić kierunki rozwoju naszego miasta w kolejnych latach – podkreślił prezydent Chojniak. W trakcie spotkania inaugurującego prezydent Krzysztof Chojniak wręczył akty powołania 26 członkom Komitetu.


Wśród członków Komitetu Honorowego jest prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, były senator, wybitny prawnik, kierownik katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego. - Dziękuję za to wyróżnienie. Dla mnie, jako prawnika ma to wymiar szczególny, ze względu na wyjątkowy wkład Piotrkowa Trybunalskiego w rozwój prawodawstwa w Polsce – mówił Wojewoda Łódzki, który podkreślił szczególną tożsamość naszego miasta i całej środkowej Polski. - Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego to kolejny dowód definiowania tożsamości miejsca, w którym żyjemy. Tożsamości, którą dopiero teraz uczymy się artykułować. Nie jesteśmy: Ślązakami, Mazowszanami czy Wielkopolanami. Żyjemy w środkowej Polsce, a gród trybunalski na tej mapie zajmuje kluczowe miejsce – podkreślił prof. Rau.

Następnie odbył się krótki wykład dra Tomasza Matuszaka pt. „Pierwsza wzmianka o Piotrkowie. Rzecz o Kopiarzu Sulejowskim i nie tylko…”.


W skład komitetu weszli:

1. Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego;
2. Prof. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki;
3. Marian Błaszczyński, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4. Dr Tomasz Matuszak, Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim;
5. Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
6. St. brygadier Włodzimierz Kapiec, Komendant Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim;
7. Inspektor Dariusz Partyka, Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim;
8. Anna Kowalewska, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim;
9. Ks. dr Stanisław Nowacki, Dziekan dekanatu Piotrkowskiego;
10. Ks. Dziekan Stanisław Socha;
11. Ks. ppłk. Wiesław Żydel, Dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Sił Powietrznych;
12. Ks. kanonik Jan Jakimiuk, Proboszcz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych;
13. Waldemar Domarańczyk, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego;
14. Marcin Gąsior, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego;
15. Jerzy Kisson-Jaszczyński, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego;
16. Prof. Jerzy Kukulski, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego;
17. Tomasz Stachaczyk, prezes zarządu Radia Strefa FM w Piotrkowie Trybunalskim;
18. Mariola Mastalerz, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;
19. Jan Dziemdziora, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
20. Paweł Szcześniak, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
21. Michał Rżanek, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
22. Ewa Ziółkowska, Przewodnicząca Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
23. Henryk Komar, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
24. Marek Grynkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
25. Władysław Adaszek, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
26. Ryszard Warzocha, jeden z głównych inicjatorów obchodów Jubileuszu 800-lecia Piotrkowa.
powrót