POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ im. MICHAŁA RAWITY-WITANOWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ZAPRASZAJĄ NA 47. ZIMOWY RAJD PIESZY ,,GORĄCEGO CZAJU ŁYK’’ 2 luty 2019 r. (sobota)
SZLAKIEM PIOTRKOWSKICH LEGEND I BRAM MIASTA
W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny młodzieży szkolnej pod opieką osób dorosłych delegowanych przez szkołę, instruktorów ZHP, rodziców. Drużyna biorąca udział w rajdzie może liczyć maksymalnie 10 osób.
Start nastąpi w dniu 2 lutego 2019 r. o godz. 9,30 - MEDIATEKA 800-LECIA, Plac Pofranciszkański. Trasa rajdu zostanie podana na starcie. Zakończenie imprezy przewidywane jest około godz. 12:00 na Placu Czarnieckiego.
Składka za udział w imprezie statutowo-programowej wynosi 5,00zł. W ramach składki uczestnicy mają zapewnione: herbatę, poczęstunek rajdowy, drużyny dyplomy uczestnictwa, punkty na OTP.
Zgłoszenia wraz z wpisowym do dnia 29 stycznia 2019 roku przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Czarnieckiego 10, Tel. 44 732-36-63 lub 725 655 544. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenie winno zawierać: instytucję zgłaszającą, imienną listę uczestników.
Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór pozwalający na wędrówkę w trudnych warunkach atmosferycznych, oraz kubek na herbatę, a także ubezpieczenie na czas rajdu. Uwzględniamy ubezpieczenie szkolne pod warunkiem umieszczenia numeru polisy z potwierdzeniem szkoły na zgłoszeniu. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kierownicy (opiekunowie) odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych – ze względów organizacyjnych uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów. W przypadku nieobecności na rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.
Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej pogody.
powrót