Żydowskim kirkutom poświęcona zostanie kolejna wycieczka z Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, w której przewodnikiem będzie p. Anna Rzędowska, autorka wielu publikacji dotyczących historii piotrkowskich Żydów.
Prawie do końca XVII wieku piotrkowscy Żydzi korzystali z kirkutu w Rozprzy. Dopiero dzięki przywilejowi Jana III Sobieskiego mogli utworzyć własny cmentarz na terenach tzw. Żydowskiego Miasta, znajdującego się za murami królewskiego grodu Piotrków. W XIX wieku społeczność żydowska doczekała się drugiego, nowego cmentarza, przy obecnej ulicy Spacerowej. Żydowskim kirkutom poświęcona zostanie kolejna wycieczka z Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, w której przewodnikiem będzie p. Anna Rzędowska, autorka wielu publikacji dotyczących historii piotrkowskich Żydów. Spotykamy się tradycyjnie pod CIT, przy ul. Zamurowej 11 o godz. 15.00 w niedzielę, 16 września. Do zobaczenia na szlaku!

Zdjęcie nowego cmentarza żydowskiego w Piotrkowie z okresu I Wojny Światowej pochodzi z polecanej przez nas witryny www.dawnypiotrkow.pl
powrót